miércoles, 7 de junio de 2017

Os nosos Little Teachers

Great job, Little Teachers. Gran trabajo, Little Teachers.
I´m very proud of you. Estou moi orgulloso de vós

https://goo.gl/photos/U1u8534YVEw5eRpD9

martes, 6 de junio de 2017

Antón C.

         Here´s Antón showing us our world.                       Aquí está Antón mostrándonos o mundo. Do as Columbus and discover it!! :)                             Fai como Colón e descúbreo!! :)

video


Carla and Dani

That´s Team work!!                                                   Iso é traballo en equipo!!
Carla and Daniela explain it all about animals.      Carla e Daniela nos explican todo sobre os animais.

video

Celia


Let´s put it simple!!                                           Poñámolo dun xeito sinxelo
Celia explains it all about...                                      Celia o explica todo sobre...
Simple and Complex Machines!                           Máquinas Simpes e Complexas!

video

Icía

Let´s choose a little topic!                                              Escollamos un pequeno tema
What about... The Solar System?                                      Que tal... O Sistema Solar?
Well done, Icía!!                                                              Ben feito, Icía!!

video

Zhengbo

Let´s talk about the school with Zhengbo!!                  Falemos da escola con Zhengbo!!
Is it the same in China?                                              É o mesmo na China?

video

Antón L.

My family, my happy family                                  A miña familia, a miña feliz familia
Beautiful topic you chose Mr. Loureda!                           Bonito tema escolliches Antón.  

video

Mateo

Mateo knows the difference between                                 Mateo sabe a diferencia entre
Living Things and Not Living Things.                                  Seres Vivos e Seres Inertes
Are you ready to learn with him?                                   Estás preparad@ para aprender con el?

video

Tomás

Tomás shows us his brain muscles                 Tomás móstranos o seu músculo cerebral
talking about our body.                                         falándonos sobre o noso corpo.

  video

Lucía

It matters a lot to Lucía                                                        A Lucía impórtalle moito
and she puts all her Energy                                                     E pon toda a súa enerxía
so that we learn about Matter and Energy!!                       Para que aprendamos de Materia e Enerxía

video

Anxo

Anxo has got a plan                                             Anxo ten un plan
to share his knowledge about plants!!                           para falarnos das prantas!!

video

Inés

1 sense, 2 senses, 3 senses,....                         1 sentido, 2 sentidos, 3 sentidos,....
Inés will put some sense into us! :)                    Inés poñerá algo de sentido en nós! :) 


video

lunes, 5 de junio de 2017

Julia

Here´s Julie talking about the city.                      Aquí está Julia falando da cidade.
Find your bearings with her!! :)                                  Oriéntate con ela!! :)

videoAntón M.

Hey Antón, show us your school!...                 Hey Antón, móstranos a túa escola!
And your pencilcase! No candy in it, ok?           E o teu estoxo! Sen caramelos nel, vale?

video

martes, 9 de mayo de 2017

materials

                                                                Classify the objects!!
What are they made of?
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/6_7/grouping_materials_fs.shtml


 Materials´  properties.
Let´s check!!  
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/5_6/sorting_using_mate_fs.shtml


Materials´s characteristics.
Enjoy!!

http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/characteristics_materials_fs.shtml